Centralne ogrzewanie Rodzaje grzejników, encyklopedyczna definicja

serwis palników olejowych
Wady i zalety: Grzejniki radiatorowe są obecnie wypierane przez grzejniki konwekcyjne.
Powietrze przepływa na zewnątrz radiatora.

Radiator ma rozwiniętą powierzchnię zewnętrzną, wykonywaną przez wyprofilowanie, wytłoczenie lub przyspawanie pasów blachy do rury w którserwis palników olejowych .